Beperk de impact voor je organisatie

Een corona besmetting kan een grote impact hebben op de organisatie. Sowieso maak je je zorgen over de gezondheid van jouw werknemer. Logischerwijs neemt het ziekteverzuim toe. Daarnaast kan het ook onrust onder werknemers veroorzaken. Je hebt geen inzicht op de inzetbaarheid van jouw werknemer. En een lastig poortwachter traject ligt op de loer.

Meer

Waarom dit programma?

Naast het fysieke herstel is het ook verstandig om mentaal te verwerken wat je hebt meegemaakt en om te leren omgaan met de restklachten. Het is voor jou al moeilijk om met de onzekerheden om te gaan en met het feit dat je goede en slechte dagen hebt. Misschien moet je aspecten van jouw leven veranderen, van werk veranderen, andere keuzes maken, om gezond te worden en te blijven. Hoe maak je die keuzes? En hoe breng je familie, vrienden en je werkgever, de bedrijfsarts of uitkeringsinstantie op de hoogte van hoe het met je gaat en welke veranderingen er nodig zijn? Daarbij kun je tegen onbegrip aanlopen en ook nog mensen die "er een mening over hebben". Hierbij kunnen wij jou ondersteunen.

Wat levert het op

Minder ziekteverzuim

Medewerkers die na 3 maanden ziek zijn van een coronabesmetting hebben 20% kans dat ze na 300 dagen nog ziek zijn. Inmiddels weten we meer over revalidatie na een ziekenhuisopname en het ontwikkelen van Long COVID en herstellen hiervan. Onze ervaringsdeskundigen zijn zelf hersteld en kunnen hun kennis overdragen op anderen die midden in het herstelproces zitten. Deze kennis gaat niet alleen over de fysieke gevolgen van de virusinfectie maar ook over de mentale en sociaal-maatschappelijke aspecten. Kennis is macht en ervaringskennis geeft kracht aan de reïntegratie waardoor het traject sneller verloopt.

Minder onrust op werkvloer

Begin 2020 wisten we nog niets over het coronavirus en de impact daarvan op je lichaam en je leven. We wisten nog niets over de restklachten en hoe lang deze kunnen blijven hangen. Ook niet over hoe het is om in een ziekenhuis terecht te komen met een besmettelijke ziekte waar geen medicijnen of vaccins voor zijn. Om verzorgd te worden door mensen die volledig ingepakt en onherkenbaar zijn, die je niet mogen aanraken. Om daarbij geen of heel beperkt bezoek te mogen ontvangen. Onze experts hebben dit alles zelf ervaren, hebben geleerd hoe het gesprek aan te gaan met collega’s en leidinggevenden en weer samen te werken met elkaar.

Het gesprek kunnen voeren

Na besmetting met het coronavirus, ook met een mild verloop, kunnen klachten blijven als: vermoeidheid, kortademigheid, geheugen- en concentratieproblemen, spier- en gewrichtspijn, regelmatig of chronische hoofdpijn/ migraine en/of slechter zicht. Ongeveer 10% van de mensen die besmet zijn, krijgen hiermee te maken. We geven voorlichting en ondersteunen medewerkers die met corona te maken hebben gehad om zelf het gesprek aan te gaan en begrip te vinden. Ook hoe om te gaan met onbegrip, daar vrede mee te hebben.

Inzicht in mogelijkheden    

Restklachten kunnen in de loop van de tijd verdwijnen, maar ook verergeren. Een ziekenhuisopname maakt veel indruk door de quarantainemaatregelen en indrukken van medepatiënten. Daarna moet er fysiek gerevalideerd worden, waarbij intensiteit en duur per persoon verschillend verloopt. Naast het fysieke herstel is het voor de medewerker ook verstandig om mentaal te verwerken wat er is gebeurd en om te leren omgaan met de restklachten. Het is voor de (ex-)coronapatiënt een behoorlijke uitdaging om met de onzekerheden om te gaan en met het feit dat er goede en slechte dagen zijn. Met inzicht in het proces en leren omgaan met wat er niet meer mogelijk is, ontstaat ruimte om te onderzoeken wat nog wel kan en verwachtingen bij te stellen.

Betere band tussen collega's

Misschien moet de medewerker aspecten van diens leven veranderen, van werk veranderen, andere keuzes maken, om gezond te worden en te blijven. Hoe maakt hij die keuzes? En hoe brengt hij familie, vrienden, werkgever, de bedrijfsarts of uitkeringsinstantie op de hoogte van hoe het met hem gaat en welke veranderingen er nodig zijn? Daarbij kan hij tegen onbegrip aanlopen en ook nog mensen die "er een mening over hebben". Allemaal belangrijke vragen waarbij wij kunnen ondersteunen. Ook weer vanuit eigen ervaring.

Poortwachter beheersen

Pakvis & van As bv is voortgekomen uit een maatschappelijke organisatie voor mensen met GGZ diagnoses, opgezet door mensen met GGZ diagnoses. We zijn zelf persoonlijk en maatschappelijk hersteld en ontwikkelen nu succesvol diensten en producten voor onze doelgroep, zodat zij weer volwaardig meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan begeleiden bij maatschappelijk herstel, met reïntegratie en participatie, op het gebied van herstel, sociale inclusie en werk.

Training als aanvulling op begeleiding

Een van onze krachtigste trainingen voor herstel en empowerment hebben we 
verwerkt tot de training “Herstellen van Corona doen we Samen”. 
De belangrijkste onderdelen die worden behandeld in 12 wekelijkse  bijeenkomsten zijn:  
  • Ervaringen delen  
  • Zicht op herstel  
  • Persoonlijke waarden  
  • Keuzes maken  
  • Doelen stellen  
  • Rollen van nu, in het verleden en in de toekomst  
  • Steun  
  • Mogelijkheden op alle levensgebieden  
  • Opkomen voor jezelf  
  
Deze training bieden we aan als aanvulling op onze reïntegratiebegeleiding,  loopbaanbegeleiding en jobcoaching.