Jobcoaching

Begeleiding van werknemers in het COVID-19 tijdperk (met of zonder buitengewoon actieve breinen)

Door het COVID-19 virus is er veel veranderd op de werkvloer. Prioriteiten en motivatie zijn gewijzigd bij sommige werknemers. Voor sommigen is het leven op meerdere gebieden op z'n kop komen te staan. Door onzekerheid over (veilige) sociale omgang en samenwerking en mogelijkheden voor de toekomst, hebben mensen last van stress en bijkomende problemen. We merken hoe mensen om ons heen bevriezen, impulsief gedrag vertonen of een korter lontje hebben. Er zijn mensen die over een drempel heen moeten om weer naar het werk te gaan. Eerdere problemen zijn voor een werknemer onoverkomelijk geworden of er zijn nieuwe problemen ontstaan.

Wij coachen mensen met ASS en ADHD. Zij hebben een anders werkend brein en stress systeem. Daarbij zijn zij zich minder goed bewust van grenzen bij zichzelf en anderen. Problemen als burn-out, bore-out en stemmingsproblemen komen veelvuldig bij deze doelgroep voor. Wij begeleiden hen vanuit ervaringsdeskundigheid bij het functioneren bij een hoger stressniveau. Leren omgaan met stress, onverwachte veranderingen/ situaties, grenzen herkennen en aangeven en hoe gezond te communiceren en samen te werken met anderen, is ons specialisme.

Daarom bieden we deze expertise aan om werknemers te coachen hoe om te gaan met de veranderingen, speciaal in dit tijdperk.

Werkwijze

  • In kaart brengen van de problemen
  • Helder krijgen welke persoonlijke eigenschappen de werknemer heeft die kunnen helpen bij werkhervatting
  • Definiëren wat er nodig is voor de werknemer om weer goed te kunnen functioneren
  • Een stappenplan voor coaching en concrete verbeteringen
  • Overeenstemming met werknemer en werkgever over het plan van aanpak
  • Tussentijdse rapportages en eindrapportage met urenverantwoording en handvatten voor handhaven van een gezonde werkrelatie
  • Een inventarisatie van nieuwe kansen en mogelijkheden voor werknemer en werkgever

Heb je interesse in onze dienstverlening? Neem contact op via onderstaand formulier. Dan gaan we het gesprek aan en doen een concreet voorstel om snel en duurzaam problemen om te zetten in nieuwe mogelijkheden.